hướng nhà và tuổi

Xem hướng làm nhà hợp tuổi Tân Dậu 1981 Nam – Nữ

van-han-nguoi-tuoi-tuat-nam-2013-quy-ty_1 Hướng nhà hợp tuổi Tân Dậu: Nam (nữ cuối bài) – Năm sinh dương lịch: 1981 – Năm sinh âm lịch: Tân Dậu – Quẻ mệnh: Khảm Thủy – Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu) – Thuộc Đông Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Bắc (Phục Vị);

Xem hướng làm nhà hợp tuổi Nhâm Tuất 1982 Nam – Nữ

tu+vi+2013+-+tuoi+than+nam+quy+ty   Hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất: Nam (nữ cuối bài) – Năm sinh dương lịch: 1982 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất – Quẻ mệnh: Ly Hoả – Ngũ hành: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Bắc (Diên

Xem hướng làm nhà hợp tuổi Giáp Tý 1984 Nam – Nữ

tuoithinconrong Hướng nhà hợp tuổi  Giáp Tý: Nam (nữ cuối bài) – Năm sinh dương lịch: 1984 – Năm sinh âm lịch: Giáp Tý – Quẻ mệnh: Đoài Kim – Ngũ hành: Hải Trung Kim (Vàng trong biển) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch– Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí);

Xem hướng làm nhà hợp tuổi Canh Thân 1980 Nam – Nữ

ngua Hướng nhà hợp tuổi Canh Thân: Nam (nữ cuối bài) – Năm sinh dương lịch: 1980 – Năm sinh âm lịch: Canh Thân – Quẻ mệnh: Khôn Thổ – Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu) – Thuộc Tây Tứ Mệnh, nhà hướng Bắc, thuộc Đông Tứ Trạch – Hướng tốt: Tây Bắc (Diên